HOME ABOUT US PROMOTION ACTIVITY GALLERY Facebook CONTACT US

::  Anglo Phone Special Offer ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 12.00- 14.00 น. :: +++ แองโกลโฟน สีลม ชั้น 14 Paso Tower Tel: 02-6344055 +++ ::

Australia

America
Canada
New Zealand
United Kingdom
Italy
Spain
Switzerland
China
Singapore


Apply
Study&travel
work&travel
work&study
Scholarships
newsletter
exchange rate
  

 

USA Universities
 • California Lutheran University

 • California State University, Northrigde

 • Dominican University of Carifornia

 • Drury University

 • East Tennessee State University

 • Eastern University

 • Ferris State University

 • Gonzaga University

 • Hawaii Pacific University

 • Johnson & Wales University

 • Long Island University


 • Widener University

 

 • Letourneau University

 • Northern Illinois University (NIU)

 • Oklahoma City University


 • Saint Joseph's University (SJU)


 • St. Louis University

 • Tennessee Tech University


 • Texas Christian University (TCU)


 • University of New Haven (UNH)


 • The University of Tampa (UT)


 • The University of Tennessee at Martin


California Lutheran University

มหาวิทยาลัยที่คัดสรรนักศึกษาและเปิดสอนหลักสูตรที่มี
ความหลากหลาย และได้รับรางวัลทางด้าน MBA มาแล้วกว่า 30 ปี
และได้รับรางวัลทางด้าน MBA มาแล้วกว่า 30 ปี ตั้งอยู่ห่างจากทะเล
แปซิฟิคเพียง 30 นาที และสามารถขับรถไปยังเมือง Los Angeles
ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยโอกาสต่างๆ มากมายทางด้านการ
ทำงานและวัฒนธรรม โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง

จุดเด่นของสถาบัน

 • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ วิทยาศาสตร์
  การกีฬา, Business,Communications, Psychology
 • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โทได้แก่ MBA, Biology,
  Psychology, Mass Communication, Social Science
 • มีโปรแกรม MBA ที่จบภายใน 1 ปี
 • มีทุนด้านการเงินหลากหลายให้กับนักเรียนป.ตรี
  และทุนการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ 217,000 บาทต่อปี ไปจน
  ถึงทุน 100% (Minimum GPA 3.7)
 • ป.โท มีความช่วยเหลือด้านการเงินคล้ายป.ตรี ที่แตกต่าง
  คือ Grants จะมีเฉพาะคณะที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น
  ส่วนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ที่เรียนดีมีตั้งแต่
  15,500 – 38,750 บาท
 • เปิดรับสมัครตลอดปี และมีวันเปิดรับนักศึกษาใหม่หลายครั้ง
  สำหรับป.โทขึ้นไป มีเปิดรับสมัคร 4 ช่วง)

Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

 • Minimum TOEFL iBT 79
 • IELTS 6.5
 • ELS level 112
 • SAT and ACT are optional
 • Minimum GPA : 3.7 for Undergraduate level 2.5
  for Graduate level

- ประมาณค่าใช้จ่ายปริญญาตรี/ปี :$50,703
- ประมาณค่าใช้จ่ายปริญญาโท(MBA)/ปี:$32,625 
         

go to top

California State University – Northridge (CSUN)

California State University – Northridge (CSUN) เป็นมหาวิทยาลัย
รัฐบาลก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 1958 โดยตอนแรกชื่อ San Fernando Valley
State College มาเปลี่ยนชื่อเป็น CSUN เมื่อปี 1972 วิทยาเขต
ตั้งอยู่ในเมือง เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ โดยมีนักเรียนจำนวนมาก
เฉพาะป.ตรีอย่างเดียวก็ประมาณ 29,880 คนแล้ว และแน่นอน
เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่จึงมีกิจกรรมและ
สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยหลากหลาย เช่น
Games Room, Recreational Center, Leadership Institute, etc


จุดเด่นของสถาบัน

 • อันดับที่ 81 ของมหาวิทยาลัยในฝั่งตะวันตก (U.S. News
  & World Report)
 • มีสถาบันสอนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนต่างชาติ
  ในมหาวิทยาลัยเลย
 • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Music, Radiologic
  Sciences, Management, Social Sciences, Psychology
 • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ Biochemistry,
  Computer Science, Engineering (Including management),
  Music, Knowledge Management, Psychology
 • The Department of Music ของที่นี่เป็นอันดับที่ 25 ของประเทศ
  ไม่ได้มีแค่เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรี
  แต่มีความหลากหลายของวิชาเรียนเช่น Music Education,
  Music Therapy, Music Industry, Jazz Studies

Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

 • Minimum TOEFL iBT 61 สำหรับระดับป.ตรี และ 80 สำหรับระดับป.โท
 • IELTS 5.5 สำหรับป.ตรี และ 6.0 สำหรับป.โท
 • สามารถที่จะเรียน Intensive English กับมหาวิทยาลัยได้ และได้รับการ
 • ยอมรับเข้าเรียนแน่นอนหลังสอบ TOEFL ได้
 • GRE ใช้สำหรับระดับป.โท ส่วนใหญ่จะยกเว้นได้ถ้า GPA ป.ตรีอย่างน้อย 3.0

- ประมาณค่าใช้จ่ายUndergraduate / ปี:$25,650
- ประมาณค่าใช้จ่ายGraduate / ปี:$27,034      

 

Dominican University of California

Dominican University of California เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ขนาด
80 เอเคอร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1890 (นานมาก) มหาวิทยาลัยจะตั้ง
อยู่ในพื้นที่ชานเมืองบริเวณที่อยู่อาศัย อยู่ห่างจากเมือง San Francisco
แค่ 12 ไมล์ ที่นี่มีชื่อเสียงมานานเรื่องคุณภาพของการศึกษา, งานวิจัย
และความมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย

จุดเด่นของสถาบัน

 • อันดับที่ 37 ของมหาวิทยาลัยในฝั่งตะวันตก (U.S. News
  & World Report)
 • ได้รับการดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด เฉลี่ยประมาณ
  12 คนต่อ 1 ห้องเรียน
 • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Chemistry, Biology,
  Business management, Psychology, International Studies
 • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ Clinical Nurse Leader,
  MBA, Humanities, Counseling Psychology, Biological Science
 • MBA ของที่นี่มีสาขาอย่าง Green MBA และสอนโดยคนที่
  ทำธุรกิจอยู่จริงๆ ไม่เน้นทฤษฎีจากตำราเรียน
 • มีทุนการศึกษาสำหรับน้องที่เรียนดีระดับป.ตรีโดยให้สูงสุดถึง
  372,000 บาท / ปี โดยพิจารณาจาก GPA (Minimum GPA 2.5)

Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

 • Minimum TOEFL iBT 80
 • IELTS 7.0
 • ELS level 112
 • Minimum GPA : 2.5 for Undergraduate and 3.0 for Graduate level

- ประมาณค่าใช้จ่ายUndergraduate :$58,860
- ประมาณค่าใช้จ่ายGraduate:$34,866

go to top

Drury University

Drury University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนด้านศิลปศาสตร์ตั้งอยู่ในเมือง
Springfield รัฐ Missouri มหาวิทยาลัยนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1873 โดย
มิชชันนารีของโบสถ์ Congregationalist โดยมีลักษณะเดียวกับ
มหาวิทยาลัย ในเครือโบสถ์อื่นอย่าง Yale University ในช่วงแรกเน้น
วิชาด้าน Music และ Religious แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชา
หลากหลาย เช่น Breech School of Business Administration, The
Hammons School of Architecture และด้าน Education หรือแม้กระทั่ง
วิชาที่เป็นด้านเทคโนโลยี


จุดเด่นของสถาบัน

 • ได้รับรางวัล "Great Schools at Great Prices" ทุกปีตั้งแต่ 1999
  โดยมี 5 ปีที่เป็นอันดับ 1 (U.S. News & World Report)
 • จำนวนนักเรียนไม่แออัด เฉลี่ยประมาณ 15 คนต่อ 1 ห้องเรียน
 • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Architecture, Arts
  Administration, Business, Design Arts, Music
 • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ Education, Music
  Therapy, MBA, Studio Art and Theory, Criminal Justice
 • มีทุนการศึกษาสำหรับน้องที่เรียนดีหลากหลาย มีไปจนถึงทุน
  100% โดยพิจารณาจาก GPA เป็นหลัก บางทุนต้องมีคะแนน
  ACT หรือ SAT และบางทุนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถพิเศษ

Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

 • Minimum TOEFL iBT 72
 • IELTS 6.0
 • ELS level 112
 • กรณีป.โทต้องมี GPA 2.75 เป็นอย่างน้อย

ประมาณค่าใช้จ่ายป.ตรี / ปี:$31,888
ประมาณค่าใช้จ่ายป.โท / ป:$22,962 

 

 

 

go to top 

 

Eastern University


1300 Eagle Rd, St. Davids, Pennsylvania 19087
http://www.eastern.edu
Eastern University (EU) ก่อตั้งเมื่อปี 1925 ที่เมืองขนาดเล็กที่ชื่อ
ว่า St. Davids อยู่ไม่ห่างจากเมือง Philadelphia ประมาณ 15 ไมล์
และห่างจากมหานคร New York ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งEU เป็น
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ ก.พ. รับรอง ประกอบไปด้วย 4 คณะ ได้แก่
School of Leadership and Development, School of Education,
School of Management Studies, และ School of Social Change
บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่น น่าเรียนมาก ที่ EU ยังมี
สถาบันภาษา English as a Second Language (ESLI) นักเรียนที่
จะเรียนต่อที่ EU จึงไม่จำเป็นต้องมีผล TOEFL เมื่อเรียนที่ ESLI
ผ่านใจระดับที่ EU ต้องการก็สามารถเข้าเรียนต่อได้เลย ส่วน
GMAT หรือ GRE สามารถยื่นหลังจากเรียนภาษาเทอทสุดท้าย
อีกด้วย


จุดเด่นของสถาบัน

  • อันดับที่ 98 Regional Universities (North) 2012 U.S. News
  & Worlds Report
  • บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่น น่าเรียน
  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการบรรยากาศแบบธรรมชาติ
  • ภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยสูง ด้วยระบบรักษาความ
  ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีรถรับส่งใน เวลาค่ำคืน และใน
  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ดื่มสุรา
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Business, Economics
  & Finance, Biokinetics (Atheletic training & exercise science)
  Marketing, Nursing, Social Work, etc.
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ MBA, Theological
  Studies (MDiv), Multicultural Education with ESL, Nonprofit
  Development, Community Development, etc.
  • Eastern University มีสภาบันภาษา ESLI
  ซึ่งนักเรียนที่เรียนภาษาที่นี่และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่
  มหาวิทยาลัยต้องการ ก็สามารถเข้าเรียนต่อได้เลยโดยไม่
  ต้องยื่นผลสอบ TOEFL
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เงื่อนไข คือ จบ ม.6 หรือ
  เทียบเท่า GPA 2.5 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณา ทุน $10,000 โดยได้รับส่วนลดจากค่าเล่าเรียนต่อปี
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง เงื่อนไข คือ
  กำลังศึกษาปริญญาตรีอย่าน้อง 12 เครดิต GPA 2.0
  ขึ้นไป จะได้รับพิจารณาทุน $10,000 โดยได้รับส่วนลด
  จากค่าเล่าเรียนต่อปี
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เงื่อนไข คือจบปริญญาตรี
  GPA 2.5 ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 30% ของค่าเล่าเรียน,
  ค่าห้องพักและอาหาร

Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)


 • ป.ตริ GPA 2.0 +TOEFL iBT 61 นักเรียนที่ต้องการโอน
  หน่วยกิต GPA ต้อง 2.5 ขึ้นไป
 • ป.โท GPA 2.5 (minimum) +TOEFL iBT 79
 • เรียนภาษากับ ESLI ให้ผ่านตามเกณฑ์ก็สามารถเข้าเรียน
  ต่อที่ EU โดยไม่ต้องยื่นผล TOEFL
 • ผลคะแนน GMAT or GRE
 • สัมภาษณ์ ในบางคณะ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

  go to top

 • ประมาณค่าใช้จ่าย / ปี

  Undergraduate ปริญญาตรี

  Graduate ปริญญาโท

  Tuition fee

  $18,655

  $16,000

  Food and Accommodation  

  $12,000

  $12,000

  Total

  $47,655

  $30,810

   


  East Tennessee State University (ETSU)

            East Tennessee State University (ETSU) ตั้งอยู่ในเมือง Johnson City รัฐ Tennessee ที่นี่เป็นระบบการศึกษาภาครัฐบาลที่ใหญ่อันดับ 6
  ของประเทศ ในอดีตเคยเป็นวิทยาลัยด้านการศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 1925
  ปัจจุบันก็ยังมีวิทยาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ได้รับการจัดเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 1963 Johnson City, Tennessee
  โดยรวมๆเป็นเมืองที่เหมาะกับกิจกรรมลักษณะท่องเที่ยวกับธรรมชาติ มีสถานที่น่าสนใจอย่างเช่น Winged Deer Park, Willow Springs Park

  จุดเด่นของสถาบัน

  • มีหลักสูตรที่โด่งดังระดับประเทศของ Quillen College of
   Medicine ด้าน Rural Medicine
  • มีคณะหลากหลายมาก มีแม้กระทั่งที่ที่อื่นไม่มีเช่น Bluegrass,
   Old Time, Country Music, Storytelling, etc.
  • มีหลักสูตรเฉพาะทางด้านการสอน และ Teacher's license
   ในวิชาต่างๆ
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Mass Communication,
   Digital Media, Computer Science, Management, Marketing
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ Health-related
   Professions, Business Programs, Math, Biology, Computer
   Science
  • มีทุนการศึกษายกเว้น 50% ของค่าเทอมและค่าธรรมเนียม
   ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้งในระดับป.ตรีและป.โท
   ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำแต่จะพิจารณาเปรียบเทียบกันกับผู้ขอทุนทั้งหมด

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum TOEFL iBT : 61 สำหรับป.ตรี 79 สำหรับป.โท
  • IELTS : 5.5 สำหรับป.ตรี 6.5 สำหรับป.โท
  • ป.ตรี ต้องใช้ผล ACT หรือ SAT
  • ป.โท : MBA ต้องใช้ GMAT ส่วนคณะอื่นๆใช้ GRE
  • Minimum GPA 2.3 for Undergraduate and 3.0 for Graduate level

  - ประมาณค่าใช้จ่ายปริญญาตรี :$30,226
  - ประมาณค่าใช้จ่ายปริญญาโท:$31,604  Ferris State University


  Ferris State University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีวิทยาเขตหลักอยู่ในเมือง
  Big Rapids รัฐ Michigan จริงๆมหาวิทยาลัยตั้งอยู่นอกเมือง แต่ไม่ไกล
  จากใจกลางเมือง อยู่ในระยะที่สามารถเดินได้ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1884
  ปัจจุบันมีนักเรียนรวมประมาณ 14,560 คน มหาวิทยาลัยนี้เน้นว่า
  เรียนจบจากที่นี่จต้องสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ
  ได้จริงไม่ใช่แค่เรียนรู้เรื่อง ที่นี่มีชื่อเสียงว่านักเรียนที่จบจาก
  มีชื่อเสียงว่านักเรียนที่จบจากที่นี่มีงานทำสูงกว่าจบจากที่อื่น
  และมีสาขาวิชา ระดับป.เอกด้าน Optometry, Pharmacy ที่ดี
  ที่สุดในรัฐ ที่เด่นอีกอย่างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้คือมี Ferris
  State Torchbearer Society ที่ให้นักเรียนสามารถรู้จักและ
  ติดต่อกับรุ่นพี่ที่จบไปทำงานในสาขาเดียวกันได้

  จุดเด่นของสถาบัน

  • มีชื่อเสียงด้าน Doctorate Programs in Optometry และ Pharmacy
  • มีสถาบันสอนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนต่างชาติใน
   มหาวิทยาลัยเลย
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Automotive Engineering
   Technology, BA, Health Care Systems Management
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ Information System
   Management,
  • Master of Education
  • มีทุนการศึกษาสำหรับน้องที่เรียนดี โดยต้องเรียนไปแล้วอย่างน้อย
   1 เทอม
  • มีทุนการศึกษาแรกเข้าสำหรับน้องที่เรียนดี
   พิจารณาจากความจำเป็นและ ผลการเรียน (Minimum GPA 2.5)
   ได้ครั้งเดียว
  • น้องที่ไม่มีคะแนน TOEFL หรือคะแนนไม่ถึง จะได้ทำ Paper-based
   TOEFL test

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum TOEFL iBT 61 สำหรับระดับป.ตรี และ 70 สำหรับระดับป.โท
  • IELTS 5.5 สำหรับป.ตรี และ 6.5 สำหรับป.โท
  • ELS level 112 สำหรับป.ตรี
  • Completion of Ferris State University's Intensive English Program

  - ประมาณค่าใช้จ่ายป.ตรี / ปี:$25,298
  - ประมาณค่าใช้จ่ายป.โท / ปี:$24,686
   

  go to top


  Gonzaga University

  ..Gonzaga University เป็นมหาวิทยาลัยโรมันแคทอลิคเอกชนตั้งอยู่ในเมือง
  Spokane รัฐ Washington ลักษณะที่ตั้งคือตั้งอยู่ชานเมืองในบริเวณที่อยู่
  อาศัยห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 800 เมตร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1887
  โดยกลุ่มSociety of Jesus เป็นมหาวิทยาลัยที่กว้างขวาง มีอาคารอยู่
  105 ตึก สิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยนี้แตกต่างคือหลักสูตรการเรียนที่มีการ
  รวมวิชาปรัชญา, ศาสนา, คณิตศาสตร์, สังคม และการเขียน
  หลักสูตรหลักของทุกสาขาวิชาเอาไว้ใน ที่นี่เน้นพัฒนาสร้างนักเรียน
  ให้เป็นคนที่ทำเพื่อสร้างสังคมให้ดีขึ้น

  จุดเด่นของสถาบัน

  • มีสถาบันสอนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนต่างชาติใน
   มหาวิทยาลัยเลย
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Engineering, Business
   Administration, Social Science, Communication, Psychology
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ Engineering
   (Transmission), MBA, Healthcare Management, Philosophy
  • คณะ Engineering ระดับปริญญาตรีของที่นี่ติดอันดับที่ 27
   ของประเทศ
  • อันดับที่ 58 Best Law School ของประเทศ
  • มีทุนการศึกษาสำหรับน้องที่เรียนดีระดับป.ตรีตั้งแต่ 77,500 –
   449,500 บาทต่อปี (พิจารณาโดยอัตโนมัติจากปัจจัยรวมๆเช่น GPA,
   SAT, TOEFL, กิจกรรมที่ทำ, Recommendation, เรียงความที่เขียน,
   การสัมภาษณ์)
  • ส่วนนักเรียนป.โท สามารถที่จะทำงานช่วยคณะได้
   โดยจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนหรืออาจจะทั้งหมด
   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะ
  • มีสถาบันสอนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนต่างชาติใน
   มหาวิทยาลัยเลย
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Engineering, Business
   Administration, Social Science, Communication, Psychology
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ Engineering
   (Transmission), MBA, Healthcare Management, Philosophy
  • คณะ Engineering ระดับปริญญาตรีของที่นี่ติดอันดับที่ 27
   ของประเทศ
  • อันดับที่ 58 Best Law School ของประเทศ
  • มีทุนการศึกษาสำหรับน้องที่เรียนดีระดับป.ตรีตั้งแต่ 77,500 –
   449,500 บาทต่อปี (พิจารณาโดยอัตโนมัติจากปัจจัยรวมๆเช่น GPA,
   SAT, TOEFL, กิจกรรมที่ทำ, Recommendation, เรียงความที่เขียน,
   การสัมภาษณ์)
  • ส่วนนักเรียนป.โท สามารถที่จะทำงานช่วยคณะได้
   โดยจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนหรืออาจจะทั้งหมด
   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะ

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum TOEFL iBT 80
  • IELTS 6.0
  • Completion of Gonzaga's ESL Program

  -ประมาณค่าใช้จ่ายปริญญาตรี :$46,060
  -ประมาณค่าใช้จ่ายปริญญาโท:$25,990   Hawaii Pacific University


  Hawaii Pacific University เรียกย่อๆว่า HPU เป็นมหาวิทยาลัย
  เอกชนตั้งอยู่ ตั้งอยในรัฐฮาวาย มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัย
  ที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศแถบแปซิฟิกทั้งหมด มีนักเรียนกว่า 9,000 คน มาจากมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มีแคมปัสหลักอยู่สองแห่ง
  คือในดาวน์ทาวน์ Honolulu คณะส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ กับแคมปัสที่
  Loa ที่เรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เมืองนี้ปลอดภัยสุดๆ เดินตีสอง
  เดินตีสองตีสามก็ไม่อันตราย ถ้าคนหกล้มแล้วมีคนเห็นเค้า
  เรียกรถพยาบาลให้เลย

  จุดเด่นของสถาบัน

  • มี Tutoring Centre ให้นักเรียนสามารถเรียนนอกเวลา 1-1
   กับอาจารย์.ได้ทุกวิชา กี่ครั้งก็ได้ FREE !!
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Tourism
   management, Communications, International Relations
   และ Marine Biology
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ MBA, International
   Relations, Information Systems และ Communications
  • Internship ยอดเยี่ยม ทำงานกับ Hilton,
   ช่องทีวีท้องถิ่นในฮาวาย และกรณีที่จบโทด้าน Information
   Systems มีโอกาสได้ทำงานกับ IBM, DELL
   โดยเค้าจะมารับนักเรียนจากที่นี่ไปทำงานตรงเลย
  • คณะ Marine Biology ได้ทำ lab ของจริงสัมผัสของจริง
   มหาวิทยาลัยมีเรือของตัวเอง
  • มีทุนการศึกษาสำหรับน้องที่เรียนดี

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum TOEFL iBT 80
  • IELTS 6.0 (Written module score 6.5)
  • ELS level 112
  • Minimum GPA 2.5 for Undergraduate and 2.7 for Graduate level
  • ป.โท MBA ต้องใช้ GMAT ส่วน Marine Science ต้องใช้ GRE

  - ประมาณค่าใช้จ่ายป.ตรี / ปี:$34,267
  - ประมาณค่าใช้จ่ายป.โท / ปี:$29,357   
     

   

  go to top
  Johnson & Wales University

  ..เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ ที่เมือง Providence รัฐ Rhode Island
  ทางฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐ นอกจากวิทยาเขตหลักแล้ว
  ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่ North Miami, Florida Denver,
  Colorado และที่ Charlotte, North Carolina Providence, Rhode
  Island เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Rhode Island และเป็นเมืองที่
  เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่มีสวนสาธารณะ
  สวยงาม และตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น้ำติดทะเล จึงมีหาดทรายที่สวยงาม
  มากมาย มีสถานที่น่าไปหลายแห่งเช่น Roger Williams Park Zoo,
  Rhode Island Beaches, Waterfire


  จุดเด่นของสถาบัน

  • เป็นมหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคม
   และไม่หวังผลกำไร ทำให้ค่าเล่าเรียนไม่แพง
  • คณะด้านการโรงแรมของที่นี่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ
   โดยวัดจากการเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ (by American Universities
   Admissions Program)
  • หลักสูตรป.ตรีที่โดดเด่นได้แก่ บัญชี, Risk management, Baking &
   Culinary program, Hotel management
  • หลักสูตรป.โทที่โดดเด่นได้แก่ MBA, Criminal Justice Management,
   MA in Teacher Education
  • มีทุนการศึกษาให้นักเรียน ป.ตรีมีทุนหลากหลายเช่น Campus Award
   ให้ตั้งแต่ 15,500 - 232,500 บาทต่อปีขึ้นอยู่กับ GPA มัธยม,
   International Presidential Scholarship ให้ตั้งแต่ 31,000 บาท –
   100% ของค่าเล่าเรียน (เรียนจบ ELS) ส่วนป.โทมีทุนการศึกษา
   31,000 บาท ให้ครั้งเดียวกับนร.ที่เรียนเต็มเวลา

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum TOEFL iBT 80
  • IELTS 6.5
  • ELS level 112
  • MBA ต้องใช้ GMAT ถ้า GPA ต่ำกว่า 3.0

  - ประมาณค่าใช้จ่ายปริญญาตรี :$38,229
  - ประมาณค่าใช้จ่ายปริญญาโท (กรณีเรียน 2 ปี):$10,753 
   

   

   

  Letourneau University

  ...Letourneau University เป็นมหาวิทยาลัยคริสต์เอกชนก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี
  1946 ปัจจุบันมีวิทยาเขตหลักอยู่ที่ Longview ห่างจากเมืองใหญ่อย่าง
  Dallas ไปแค่ประมาณ 2 ชม. และมีศูนย์การเรียนรู้ย่อยอยู่รอบๆ Texas
  อย่าง Austin, Bedford, Dallas, Houston และ Tyler อดีตเป็น
  มหาวิทยาลัย เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเปิดสอนทหารที่กลับ
  จากสงครามแต่ปัจจุบันมีชื่อเสียงระดับประเทศโดยเฉพาะด้านวิชา
  Engineering, Aeronautical Science, Business และ Education


  จุดเด่นของสถาบัน

  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Engineering, Aeronautical
   Science, Business และ Education
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โทได้แก่ MBA, Master of
   Strategic Leadership, Master of Arts in Counseling
  • หลักสูตร Aeronautical Science
   ของที่นี่เป็นอันดับต้นๆของประเทศ
  • มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีระดับปริญญาตรีตั้งแต่
   248,000 – 341,000 บาทต่อปี โดยพิจารณาจาก GPA, SAT,
   ACE (Minimum GPA 3.0)

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum GPA 2.5
  • Minimum TOEFL iBT 71

  - ประมาณค่าใช้จ่ายป.ตรี / ปี:$34,010
  - ประมาณค่าใช้จ่ายป.โท / ปี :$12,600

  go to top
  Northern Illinois University (NIU


  ... Northern Illinois University (NIU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ และเป็น
  สถาบันวิจัยตั้งอยู่ที่เมือง Dekalb รัฐ Illinois ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1895
  โดยผู้ว่าการรัฐในสมัยนั้นเพื่อผลิตครูอาจารย์สอนระดับวิทยาลัย
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนี้แบ่งเป็นวิทยาลัยย่อย 7 สาขาวิชาและมีนักเรียน
  ปีนึงถึง 25,000 คน โปรแกรมการสอนที่ NIU หลายวิชาได้รับการ
  ยอมรับระดับประเทศว่ามีคุณภาพสูงมาก เช่น Business, Engineering,
  Nursing, Visual and Performing Arts และโปรแกรมที่เกี่ยวกับ Teacher

  จุดเด่นของสถาบัน

  • วิชา City Management & Urban Policy ที่นี่ติดอันดับ 3
   จากทั้งประเทศ ส่วน Public Finance & budgeting เป็น
   อันดับที่ 13 รวมๆแล้วสาขาวิชา Public Affairs
   ของมหาวิทยาลัยนี้ยอดเยี่ยมติดอันดับที่ 41 ของทั้งประเทศ
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Marketing,
   Management (Leadership and HR), Actuarial Science,
   Engineering (Mechanic, Industrial and Electrical) และ
   Technology (Aviation management, Nuclear Engineering)
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ Computer Science,
   Public Administration, Speech Communication, General
   Psychology, Business (Accounting and Marketing) และ
   Nursing
  • มีทุนการศึกษาสำหรับน้องที่เรียนดี ระดับป.ตรีมีทุน 269,700
   บาทต่อปี (พิจารณาโดยอัตโนมัติเมือ GPA 3.5 ขึ้นไป)

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • สำหรับระดับป.ตรี ต้องไม่มีวิชาไหนเลยที่เกรดต่ำกว่า 2.5
   ส่วนระดับป.โท Minimum GPA 2.75
  • Minimum TOEFL iBT 71 สำหรับป.ตรี และ 80 สำหรับป.โท
   (Speaking part ต้องไม่ต่ำกว่า 24 ด้วย)
  • IELTS 6.0 สำหรับป.ตรี และ 6.5 สำหรับป.โท (Speech test
   ต้องไม่ต่ำกว่า 7)
  • ระดับป.โท Accounting ต้องใช้ GMAT Computer Science
   ต้องใช้ GRE Engineering ต้องใช้ GRE

  ประมาณค่าใช้จ่ายUndergraduate :$27,506
  ประมาณค่าใช้จ่ายGraduate:$25,897     Oklahoma City University


  Oklahoma City University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่บนพื้นที่เหมือนกับสวนขนาดใหญ่
  104 เอเคอร์ อยู่ใจกลางเมือง Oklahoma City น้องจะสามารถขับรถ
  ไปที่ต่างๆได้หลากหลายโดยใช้เวลาไม่นาน เช่น ร้านอาหาร,
  สโมสรกีฬา, ร้านค้าช๊อปปิ้ง และสถานที่อื่นๆ มหาวิทยาลัยนี้
  เป็นมหาวิทยาลัยเดียวใน Oklahoma ที่ติดอันดับสูงสุดด้าน
  โครงการนักเรียนระดับปริญญาโท โดยการจัดอันดับของ
  U.S. News and World Report Magazine, Oklahoma City,
  Oklahoma มีสถานที่น่าสนใจอย่างเช่น Museum of
  Osteology, Bricktown, Rocktown Climbing Gym

  จุดเด่นของสถาบัน

  • เป็นมหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคม
   และไม่หวังผลกำไร ทำให้ค่าเล่าเรียนไม่แพง
  • คณะด้านการโรงแรมของที่นี่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ
   โดยวัดจากการเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ (by American
   Universities Admissions Program)
  • คณะด้านธุรกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 39 ของประเทศ
   มีสาขาวิชาหลากหลายมาก
  • หลักสูตรป.ตรีที่โดดเด่นได้แก่ บัญชี, Risk management, Baking
   & Culinary program, Hotel management
  • หลักสูตรป.โทที่โดดเด่นได้แก่ MBA, Criminal Justice
   Management, MA in Teacher Education
  • มีทุนการศึกษาให้นักเรียน ป.ตรีมีทุนหลากหลายเช่น Campus
   Award ให้ตั้งแต่ 15,500 - 232,500 บาทต่อปีขึ้นอยู่กับ GPA
   มัธยม, International Presidential Scholarship ให้ตั้งแต่ 31,000
   บาท – 100% ของค่าเล่าเรียน (GPA minimum 3.0) 
   ส่วนป.โทมีทุนการศึกษา 31,000 บาท
   ให้ครั้งเดียวกับนร.ที่เรียนเต็มเวลา

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum TOEFL iBT 80
  • IELTS 6.5
  • ELS level 112

  - ประมาณค่าใช้จ่ายป.ตรี / ปี:$40,320
  - ประมาณค่าใช้จ่ายป.โท / ปี:$31,288 

  go to top

  Saint Joseph's University (SJU)

  ..Saint Joseph's University (SJU)
  เป็นมหาวิทยาลัยคริสต์โรมันแคทอลิคเอกชน ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
  ตั้งอยู่ในรัฐ Pennsylvania เมือง Wynnefield และอีกส่วนอยู่ใน Lower
  Merion Township มหาวิทยาลัยนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1851 โดยเริ่มต้น
  เป็นวิทยาลัยโดย Society of Jesus ปัจจุบัน SJU เป็นหนึ่งใน
  มหาวิทยาลัยคริสต์โรมันแคทอลิคที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา


  จุดเด่นของสถาบัน

  • Haub School of Business (HSB) ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในรัฐ
   Businessweek ให้การยกย่องว่าโปรแกรมระดับป.ตรีของที่นี่
   เป็นอันดับที่ 57 ของประเทศ
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Financial Planning,
   Food Marketing, Risk Management and Insurance
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ Marketing, Finance,
   Special Products Marketing Operations, Accounting, English
  • มีหลักสูตร MBA ที่จบได้ภายใน 1 ปี
  • มีทุนการศึกษาสำหรับน้องที่เรียนดี ป.ตรีมีทุนบางส่วนไปจนถึง
   100% พิจารณาจาก SAT หรือ ACT
  • มีทุนการศึกษาระดับป.ตรีให้กับนักเรียนที่จบ ELS 124,000 บาท
   / ปี

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum TOEFL iBT 79
  • IELTS 6.5
  • ELS level 112

  - ประมาณค่าใช้จ่ายระดับป.ตรี / ปี:$51,634
  - ประมาณค่าใช้จ่ายระดับป.โท / ปี:$35,37  St. Louis University


  St. Louis University
  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแคทอลิคที่มีชื่อเสียงด้านสถาบันวิจัย
  อันดับต้นๆของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1818 เป็นมหาวิทยาลัย
  ที่เก่าแก่ที่สุดในฝั่งตะวันตกของมิสซิสซิปปี้ ที่นี่เปิดรับ
  นักเรียนจากทุกศาสนา เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น
  ด้านการเรียนการสอน และเน้นสร้างความเป็นผู้นำ


  จุดเด่นของสถาบัน

  • หลักสูตรป.ตรีที่โดดเด่นได้แก่ ชีววิทยา, พยาบาล,
   กายภาพบำบัด, จิตวิทยา, ธุรกิจการเงิน
  • หลักสูตรป.โทที่โดดเด่นได้แก่ การบิน, MBA 1 ปี,
   ทันตแพทย์, แพทย์ และการศึกษา
  • 99% ของอจ.ที่สอนจบการศึกษาระดับสูงสุดในวิชาที่สอน
  • มีทุนการศึกษาหลากหลาย เช่นทุนเรียนดีตั้งแต่ 93,000 -
   496,000 บาท โดยพิจารณาจาก GPA ซึ่งต้องอย่างน้อย 2.0
   ขึ้นไป ยิ่งสูงยิ่งดี
  • มีทุนการศึกษาเต็มจำนวน 100% โดยพิจารณา GPA 3.4
   เป็นอย่างน้อย

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum TOEFL iBT 80
  • Minimum IELTS 6.5
  • Conditional admission minimum : TOEFL iBT 55 or IELTS 5.5

  ประมาณค่าใช้จ่ายป.ตรี / ปี:$44,858
  ประมาณค่าใช้จ่ายป.โท / ปี:$52,035   
   

   

   

  go to top

   

  Tennessee Tech University

   .. เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมือง Cookeville รัฐ Tennessee
  ที่เป็นธรรมชาติอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ห่างจากเมือง
  Nashville และ Knoxville เพียง 110 กม.ก่อตั้งขึ้นในปี 1909 ในนาม Dixie College และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับว่าเป็น
  มหาวิทยาลัย ในปี ค.ศ. 1965 ในด้านการศึกษามีหลักสูตรปริญญาตรี
  ได้แก่ด้าน วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี, ศึกษาศาสตร์, ศิลปะศาสตร์,
  เกษตรศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ส่วนหลักสูตรปริญญาโทและ
  ปริญญาเอก ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ และด้านธุรกิจเป็นต้น


  จุดเด่นของสถาบัน

  • จำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้องเรียนเพียง 26 คน กำลังอบอุ่น
  • หลักสูตรป.ตรีที่โดดเด่นได้แก่ สาขาวิชาพยาบาล, วิศวกรรม,
   บริหารธุรกิจ, วิชาการศึกษา
  • หลักสูตรป.โทที่โดดเด่นได้แก่ วิชาการศึกษาภาวะผู้นำ, MBA,
   วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรที่จบจาก TTU ได้รับการยอมรับว่ายอดเยี่ยมจาก 99%
   ของผู้ว่าจ้าง
  • มีทุนการศึกษาจำนวน 31,000 บาท สำหรับนักศึกษาปี 1
   ที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum TOEFL iBT 61
  • Minimum IELTS 5.0
  • FLS level 7 (For undergraduate level)

  - ประมาณค่าใช้จ่ายระดับป.ตรี / ปี:$31,488
  - ประมาณค่าใช้จ่ายระดับป.โท / ปี:$30,560    
       

  Texas Christian University (TCU)

  Texas Christian University (TCU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ที่เมือง
  Fort Worth รัฐ Texas ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1873 โดยมีความเกี่ยวข้อง
  กับกลุ่ม Disciples of Christ ปัจจุบันก็เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
  พอสมควร มีนักเรียนรวมประมาณ 9,518 คน มหาวิทยาลัยนี้จัดเป็น
  มหาวิทยาลัยที่เด่นด้านงานวิจัย (โดย Carnegie Foundation)
  ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยนระดับยอดเยี่ยมแห่งหนึ่ง

  จุดเด่นของสถาบัน

  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Business,
   Communication, Health Professions, Social Sciences,
   Visual Arts
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ Accounting, MBA,
   Music, Science, Liberal Arts
  • โปรแกรม Pre-Medicine ของ TCU นี้เป็นอันดับหนึ่งในรัฐ Texas
   และอยู่ในกลุ่มดีที่สุดของประเทศ
  • มีทุนการศึกษาสำหรับน้องที่เรียนดีระดับป.ตรีตั้งแต่ 108,500 –
   1,004,400 บาทต่อปี แต่ต้องมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม
   (พิจารณาจาก GPA และ ต้องมี SAT 1800 หรือ ACT 27 ด้วย)
   และมีทุนช่วยเหลือสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นจริงๆ
  • ส่วนนักเรียนป.โท สามารถที่จะทำงานช่วยคณะได้
   หรือช่วยงานมหาวิทยาลัยได้ โดยจะได้รับการยกเว้น
   ค่าเล่าเรียนบางส่วนหรืออาจจะทั้งหมด และมีค่าจ้างให้บ้าง
   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะ

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum TOEFL iBT 80
  • IELTS 6.5

  - ประมาณค่าใช้จ่ายUndergraduate / ปี:$51,424
  - ประมาณค่าใช้จ่ายGraduate / ปี:$38,524

  go to top


   

  University of New Haven (UNH)

  University of New Haven (UNH) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก่อตั้งขึ้น
  ในปี 1920 มีพื้นที่ 82 เอเคอร์อยู่ในแถบชานเมือง West Haven,
  Connecticut อยู่ระหว่าง Boston กับ New York เปิดสอนหลักสูตรระดับ
  ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ในหลากหลายสาขาวิชาภายใต้
  แนวคิด การศึกษาจาก ประสบการณ์ มหาวิทยาลัยได้
  รวมหลักสูตรสาขาศิลปศาสตร์เข้ากับการฝึกฝน
  ด้านวิชาชีพในภาคปฏิบัติจริง ปัจจุบัน
  มีวิชาสาขาทั้งป.ตรีและโทรวม 75 สาขาวิชา


  จุดเด่นของสถาบัน

  • หลักสูตรป.ตรีที่โดดเด่นได้แก่ ศิลปกรรมศาสตร์, ธุรกิจ,
   วิศวกรรม, งานยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรป.โทที่โดดเด่นได้แก่ วิศวะไฟฟ้า, วิศวะสิ่งแวดล้อม,
   MBA, วิทย์คอม มีทุนการศึกษาสำหรับน้องที่เรียนดี
   ป.ตรีมีทุนตั้งแต่ 180,000-300,000 บาท
  • ต่อปี (GPA 2.7, TOEFL iBT 75 ขึ้นไป) และทุนอื่นๆอีกจำนวนมากแล้วแต่ ประเภททุน
   ส่วนป.โทมี Work Program คือสามารถขอช่วยงาน
   ในมหาลัย โดยน้องจะได้รับค่าจ่าง 245 บาท/ชม.
   และได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 25%
   หรือ 50% จากที่ต้องจ่ายจริง

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum TOEFL iBT 75
  • Minimum IELTS 6.0
  • ELS level 112 ยกเว้น มีข้อยกเว้นสำหรับป.โท Engineer, MBA,
  • Human Nutrition, Cellular and Molecular Biology, PhD in
   criminal justice คณะพวกนี้อาจต้อง
   มีเอกสารเพิ่มหรือมีเกณฑ์ต่างหาก
  • Minimum GPA : 2.7 for Undergraduate and 2.5 – 3.33 for
   Graduate level

  - ประมาณค่าใช้จ่ายUndergraduate / ปี:$47,950
  - ประมาณค่าใช้จ่ายGraduate/ ปี:$35,165  

       

   

  The University of Tampa (UT)


  The University of Tampa (UT) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ใจกลางเมือง Tampa รัฐ Florida เมื่อปี
  2006 วิทยาลัยภาคธุรกิจของที่นี่ได้รับการยกย่องโดย The Princeton
  Review ว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุด และมหาวิทยาลัยนี้ได้
  รับรางวัลนี้ติดต่อกันมาตลอดจนถึงตอนนี้ มหาวิทยาลัยนี้มีกิจกรรม
  หลากหลายที่จะให้ นักเรียนเสริมสร้างลักษณะผู้นำ เช่น ผู้นำกับ
  การล่องเรือใบ, ผู้นำกับการว่ายน้ำกับพะยูน และคลับกิจกรรม
  มากกว่า 150 คลับ

  จุดเด่นของสถาบัน

  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Film, Business,
   Psychology, Marine Science, Criminology
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ Management,
  • Communication (Including Journalism), Criminology,
   Marketing, Finance
  • อากาศดีมาก แดดออกประมาณ 351 วันต่อปี ไม่หนาวชัวร์
  • มีทุนการศึกษาสำหรับน้องที่เรียนดระดับป.ตรีมีทุนการศึกษา
   สูงสุด 248,000 บาทต่อปี ทั้งนี้พิจารณาจากผลการเรียนที่ดี
  • ส่วนนักเรียนป.โท สามารถที่จะทำงานช่วยคณะได้
   หรือช่วยงานมหาวิทยาลัยได้ แต่ละคณะก็จะไม่เหมือนกัน

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum TOEFL iBT 79 สำหรับป.ตรี และ 90 สำหรับป.โท
  • IELTS 6.5
  • ELS level 112 สำหรับป.ตรีเท่านั้น
  • ป.ตรีต้องมี GPA อย่างน้อย 2.8 ส่วนป.โทต้องมี 3.0

  - ประมาณค่าใช้จ่ายระดับป.ตรี / ปี:$36,517
  - ประมาณค่าใช้จ่ายระดับป.โท /ปี:$33,798   

  go to top


  The University of Tennessee at Martin

   ..The University of Tennessee at Martin เป็นแคมปัสหลักแห่งหนึ่ง
  ของเครือ University of Tennessee ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1927 มีพื้นที่
  กว้างประมาณ 930 เอเคอร์ อยู่ในพื้นที่ห่างจากตัวเมือง จึงมีลักษณะ
  ผ่อนคลาย, สบายๆแบบชนบท มหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงเรื่องคณะเกษตร,
  วิทยาศาสตร์การเกษตรและการศึกษา ที่นี่มีฟาร์มทดลองขนาดใหญ่
  ของตัวเองให้นักศึกษาได้ทดลองและทำวิจัยอีกด้วย


  จุดเด่นของสถาบัน

  • Princeton Review ยกย่อง UT Martin ให้เป็น "A Best
   Southeastern College" เมื่อปี 2012 และยังได้รับการชื่นชมว่า
   มีคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่สุด "Best Value" มาตลอด 6
   ปีที่ผ่านมาโดย Institutional Research and Evaluation, Inc.
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Agriculture, Family
   and Consumer Science, Economics, Education, IR
  • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โทได้แก่ MBA
  • มีทุนการศึกษาระดับป.ตรีและป.โทสำหรับน้องที่เรียนดีตั้งแต่
   46,500 – 155,000 บาทต่อปี โดยพิจารณาจาก GPA และ ACT
   (Minimum GPA 3.5, ACT 25)
  • นักเรียนมีโอกาสสมัครทำงานเป็นผู้ช่วยอาจาราย์
   หรือช่วยงานมหาวิทยาลัยได้
  • มีสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

  • Minimum GPA 2.0
  • Minimum TOEFL iBT 61 สำหรับป.ตรี และ 71 สำหรับป.โท

  ประมาณค่าใช้จ่ายระดับป.ตรี / ปี:$28,952
  ประมาณค่าใช้จ่ายระดับป.โท/ ปี:$30,024     

   

   

  go to top  Long Island University

  Long Island University: Post Campus (ชื่อเดิมคือ C.W.
  Post Campus of Long Island University) เป็นมหาวิทยาลัย
  เอกชนที่ตั้งอยู่ในเมือง Brookville, New York ห่างจากมหานคร
  New York เพียง 50 นาทีโดยรถไป หรือแค่ 30 นาทีโดยรถส่วนตัว
  ตำแหน่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเป็นย่านที่อยู่อาศัยของผู้มีชื่อเสียงมากมาย
  เช่น Jenifer Lopez ก็มีบ้านพักอยู่ในย่ายนี้ มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี 1954
  อยู่บนพื้นที่ ประมาณ 308 acres นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งหมด
  ประมาณ8,800 คน และเป็น นักศึกษาต่างชาติประมาณ 700 คน
  ด้วยกัน Long Island University ถือว่าเป็นโครงข่าย ระบบมหาวิทยาลัย
  เอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศการเรียนที่นี่จะมุ่งเน้นให้นักเรียน
  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ จึงทำให้นักเรียนที่เรียนจบจากที่นี่มีองค์ความรู้
  ครบทุกด้าน มีความเข้าใจที่แท้จริงในสาขาวิชาที่เล่าเรียน มีการคิด
  แบบเป็นระบบ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำงาน ในโลกยุคปัจจุบันที่มี

  การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


  จุดเด่นของสถาบัน

   • Best Regional University (2012 U.S. News & Worlds Report)
   • Business School ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งวิทยาลัยธุรกิจ
   ที่ดีเยี่ยมของประเทศ(2012 The Princeton Review)
   • ตั้งอยู่ไม่ห่างจากมหานคร New York เพียง 30 นาทีโดยรถส่วนตัว
   • ภายในวิทยาเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
   •มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางภาษาก่อนเข้าเรียนในระดับ
   มหาวิทยาลัย
   • เรียน MBA ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
   • LIU มีความร่วมมือกับองค์กร บริษัท และหน่วยงานมากมาย เช่น KPMG, Ernst & Young, Deloitte & Touche, JetBlue Airways, etc.
   • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Accountancy, Finance,
   Chemistry, Biomedical Sc, Forensic Sc, Political Sc.
   • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ MBA, Accouting,
   Psychology, Library & Information Sc, Management Engineering.
   • สาขาวิชา Library & Information Sc. ของที่นี่ติดอันดับที่ 40
   ของประเทศ
   • มีทุนการศึกษาสำหรับน้องที่เรียนดีระดับป.ตรีตั้งแต่ 93,000 บาทต่อปี สำหรับนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี (โดยพิจารณาจาก GPA 3.0 ,
   SAT, TOEFL, กิจกรรมที่ทำ, Recommendation, เรียงความที่เขียน,
   การสัมภาษณ์)
   • นักเรียนต่างชาติทั้งระดับ ป.ตรี-โท ที่มีผลการเรียนดีมีโอกาสขอทุน
   การศึกษาได้สูงสุดถึง 465,000 ต่อปี

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

   • ป.ตริ GPA 2.5 + TOEFL iBT 71
   • ป.โท GPA 3.0 + TOEFL iBT 79
   • GMAT 400-450 สำหรับ MBA & MS Accounting
   • GRE สำหรับ MA Psychology, MS Library & Information Science
   • Completion of LIU Post’s ESL Program

  go to top


  Widener University

  One University Place, Chester, Pennsylvania 19013
  http://www.widener.edu Widener University เป็นสถาบัน
  อุดมศึกษาเอกชน ที่ก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1821
  ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 45 ตร.กม.ในเมือง Chester รัฐ Pennsylvania มหาวิทยาลัยอยู่ ห่างจากเมือง Philadelphia เพียงแค่ประมาณ
  20 นาทีโดยรถส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งในบริเวณนี้ถือว่าเป็นบริเวณ
  ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งนักเรียนที่เรียนที่นี่สามารถ
  มีมุมมองที่ เปิดกว้างจากการที่ได้เห็นมุมมองของคนหลากหลาย
  วัฒนธรรมWidener University มีนักเรียน ทั้งหมดประมาณ 6,500 คน
  นักเรียนที่นี่สามารถเลือกเข้าชมรมต่างๆได้มากมายกว่า 85 ชมรม
  และทีมกีฬาอีกมากมาย นักเรียนที่เรียนที่นี่ส่วนใหญจะเลือกไปฝึกงาน
  กับบริษัทตามสาขาที่เล่าเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และได้หา
  และได้หา ความรู้นอกตำราเรียนอีกด้วย


  จุดเด่นของสถาบัน

   • 181st National rank by US News and World Report
   อันดับที่ 181 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมดทั่ว USA
   • 10th rank in service among all national universities;
   ranked 55th overall by Washington Monthly College Guide
   • นักเรียนที่จบจากที่นี่สามารถเข้าทำงานใหบริษัทใหญ่ๆ
   ระดับโลกได้ เช่น Cisco System, ExxonMoble, GE Energy,
   GlaxoSmithKline,IBM, Intel, P & G, Siemens, Boeing,
   Warner Bros, etc.
   • สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยที่ครบครัน หอพักในวิทยาเขต, Widener Art Museum,
   Widener Observatory, etc.
   • มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนทั้งในระดับ ป.ตรี
   และ ป.โท ในระดับป.ตรีเรียน International First Year (IFY)เรียนจบหลักสูตร นี้สามารถ เข้าเรียนต่อในระดับ
   ชั้นปีที่ 2 ได้เลย IFY แบ่งเป็น 3 สาขาหลักคือ Business,
   Engineering, and Political Science/ Pre-Law Pathway
   ส่วนในระดับ ป.โท จะมีหลักสูตร Pre-master
   เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท
   • มีทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กว่า 300,000 บาท
   • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.ตรี ได้แก่ Accounting,
   Economics, Finance, Biomedical Engineering
   Civil Engineering, Mechanical Engineering,
   Political Science etc.
   • หลักสูตรวิชาที่โดดเด่นระดับป.โท ได้แก่ MBA, Taxation and Financial Planning, Biomedical Engineering, Civil Engineering,
   Engineering Management, etc.
   • Full-tuition Scholarships สำหรับน้องๆที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยจะพิจารณาจาก ผลคะแนน SAT อย่างต่ำ 1350
   (Math & Critical Reading components),
   Top 10% ของ senior class, GPA อย่างต่ำ 3.85
   นอกจากนี้ยังมีทุนอื่นๆให้สมัครอีกมากมาย

  Requirement (โดยประมาณ แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน)

   • ป.ตริ GPA 2.75 (minimum) +TOEFL iBT 75 (no individual
   section below 18) or IELTS 6.0
   • ป.โท GPA 2.80 (minimum) +TOEFL iBT 95 (no individual
   section below 23) or IELTS 6.5
   • ผลคะแนน GMAT or GRE
   • สัมภาษณ์ ในบางคณะ

   


   

   

   

   
  TIECA

  Bangkok Thailand (Head Office)
  Unit B2, Level 14 Paso Tower, 88  Silom Road Bangkok Thailand 10500
  Tel: 02-634-4055 Fax: 02-634-4056 . Hotline: 089-4466335
  E-mail: info@anglophonegroup.com

  Branch Office (Siam University) Anglo American
  25 Level 2, Petchkasem Road, Banwa,Bangkok 10160
  Tel/ Fax : 02- 0694132 Mobile 089-4884256
  E-mail: info@anglophonegroup.com

       

   

   
  Copyright © 2009 Anglo Phone Group.com. All rights reserved.