HOME ABOUT US PROMOTION ACTIVITY GALLERY Facebook CONTACT US

::  Anglo Phone Special Offer ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 12.00- 14.00 น. :: +++ แองโกลโฟน สีลม ชั้น 14 Paso Tower Tel: 02-6344055 +++ ::

Australia

America
Canada
New Zealand
United Kingdom
Italy
Spain
Switzerland
China
Singapore


Apply
Study&travel
work&travel
work&study
Scholarships
newsletter
exchange rate
  

 

 


ทุนการศึกษา ระดับป.ตรี - ป.โท @USA สำหรับน้องที่ผลการเรียน และผลภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

California State University East Bay, San Francisco (State)

...California State University East Bay, (CSUEB)
ตั้งอยู่ในเมือง Hayward ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง
San Francisco 30 นาที นอกจากหลักสูตรเรียน
ภาษาแล้ว ยังมีหลักสูตร Pre - MBA ซึ่งเป็น
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อ MBA
ในอเมริกา...

Undergraduate Admission Requirement

 • Average GPA 3.0 or B
 • TOEFL 525 or 71 iBT, IELTs 6.0

Graduate Admission Requirement

 • Average GPA 2.5
 • TOEFL 550 or 79 iBT, IELTs 6.5

***TOEFL and IELTs may be waived for students from
schools where English is medium of instruction
Admission requirements are subject to change***

Non Degree Admission Requirements

 • High School Diploma
 • Minimum Level of English Proficiency

Pre MBA

 • Four - years Bachelor degree from accredited
  institution
 • TOEFL 525 or 71 iBT, IELTs 6.0
 • GPA 2.5 for last 2 years

 

  Go to top of this page

 

Mississippi Valley State University, Mississippi State

...ก่อตั้งในปี 1950 ตั้งอยู่ที่รัฐมิสซิสซิปปี้ สหรัฐ
อเมริกา เป็นมหาวิทยลัยรัฐบาลที่มีชื่อย่อว่า MVSU
มหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และสูง
กว่าปริญญาตรีแบ่งออกเป็น College of Arts &
Sciences,The College of Education & Professional
Studies and a Graduate school...

College of Arts & Sciences

 • Arts
 • Biology & Chemistry
 • English Education
 • Music
 • Political Science
 • Public Administration

The College of Education and Professional Studies

 • Business Administration
 • Accounting
 • Education
 • Criminal Justice
 • Communication

College of Graduate School

 • Business Administration
 • Teaching
 • Special Education
 • Criminal Justice

Admissions

 • Minimum GPA 2.5
 • TOEFL, IELTs และ ESL ของมาหวิทยาลัย
 • GMAT และ GRE สำหรับเรียนสาขา Business Administration


  Go to top of this page

University of California - Irvine

...มหาวิทยาลัยตั้งอยู่อยู่ในเออร์วิน แคลิฟอร์เนีย มีความ
หลากหลายทางวิชาการ และวิชาชีพระดับสูง ทางเรา
มีโปรแกรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ และมี
ความคิดนำไปใช้ ให้เข้ากับนักศึกษาเพื่อให้ได้รับศักยภาพ สูงสุดในการประสบความสำเร็จทางการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา เราถือว่านักศึกษาเป็นผู้เรียนที่มีความสำคัญในการ
ศึกษาและวิจัยของทางเออร์วิน UC
...

International Programs

- English Language Programs

 • Intensive ESL
 • 4, 8, 12 Week Conversation & Culture
 • 4, 8, 12 Week Business English

University Preparation Programs

 • International Undergraduate Preparation Program
 • International Graduate Preparation Program

Accelerated Certificate Program (ACPs)

 • Global Human Resource Management
 • Business Administration
 • Internationa Business Operations & Management
 • International Finance
 • Marketing
 • International Tourism & Hotel Management
 • Project Management
 • Internship

 

 

  Go to top of this page

 

University of South Florida, Florida (State)

...มหาวิทยาลัยแห่ง South Florida เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงทาวด้านการวิจัยระดับโลก ตั้งอยู่ในเมือง
Tampa, Florida นครแห่งแสงอาทิตย์ มีความสวยงาม
ของธรรมชาติ กิจกรรมกลางแจ้งให้เพลิดเพลิน
มากมาย ด้วยการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ทำให้มหาวิทยาลัยติดอันดับมากมาย...

Academic Programs Offered

- Undergraduate Pathway Program

 • Business
 • Computing
 • Engineering
 • Science
 • General

- Graduate Pathway Program

 • Arts & Sciences
 • College of Business (MBA, Entrepreneurship, Finance, Marketing, Management, Management Information System)
 • College Education
 • College Engineering (Biomedical, Chemical, Civil Environment, Computer Science, Electronic, Engineering Management, Inductrial, Material Science, Mechanical)
 • College of Arts (Architecture, Urban and Community design)
 • College of Gradiate Studies

Entry Requirement (Standard Pathway)

 • 4 Years Undergraduate Degree
 • GPA 2.5 out of 4.0
 • TOEFL 65 - 75 iBT or IELTs 5.5 - 6.0 (All sup scores minimum 5.0)

Entry Requirement (Accelerated Pathway)

 • 4 Years Undergraduate Degree
 • GPA 2.5 out of 4.0
 • TOEFL 79+ iBT or IELTs 6.5+

Addition Documents

 • Complete Application Form
 • Copy Official Transcript
 • Copy of Certificate / Diploma
 • Copy of Passaport
 • Bank Statement

 

  Go to top of this page

 

Husson University

...มหาวิทยาลัยก่อตั้งในปี 1898 ตั้งอยู่ใน Bangor, Maine ประกอบไปด้วย 38 โปรแกรมในระดับปริญญาตรี และ 10 โปรแกรมในระกับสูงกว่าปริญญาตรี ที่สามารถเลือก เรียน
ได้ตามความพอใจ อาทิ เรียนภาคค่ำ เรียนในวันหยุด
และเลือกเรียนออนไลน์ได้อีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัย
เน้นคุณภาพของการเรียน และเอาใจใส่ต่อความต้องการ
ของนักเรียนเป็นหลัก...

สาขาที่น่าสนใจ

 • Business Administration and MBA
 • Computer Information system
 • College of Health, Education - Nursing
 • Phamacy

*** มีทุนการศึกษาที่มีการเรียนดีกว่า $5,000 ***


Admission Requirement

 • Minimum GPA 2.5
 • Copy of Passport
 • Copy Official Transcript
 • Two Recommendetion letters
 • English Proficiency (TOEFL minimum 75 iBT, IELTs minimum 6.0
 • GMAT and GRE (some departments are raquired)
 • Proofs of Finances
 • Affidavit of support
 • Statement of purpose

 

  Go to top of this page

 

Tennessee Tech University, Tennessee (State)

...ตั้งอยู่ในเมือง ค็อกวิว (Cookville) ของรัฐเทนเนสซี่
มีนักเรียนจำนวนมากกว่า 11,700 คน รองรับหลักสูตร
40 สาขาในระกับปริญญาตรีและ 20 สาขาในระดับ
สูงกว่าปริญญาตรี มีหลักสูตรที่น่าสนใจอาทิ Agricultural
and Human Sciences, Arts and Sciences, Business,
Education, Engineering and Interdisciplinary and
Extended Education

Admission Requirement

 • Application form + Application fee
 • Official Transcript
 • Official Certificate / Diploma
 • Financial Statement
 • Copy of Passport

 

 

 

Stephen .F.Austin State University, Texas (State)

..Stephen.F.Austin State University เป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเมือง Nacogdoches, Texas
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 80 สาขา ปริญญาโททั้งหมด 60 สาขา และ 3 สาขาในระดับ
ปริญญาเอก..

สาขาที่น่าสนใจ

 • Business Administration
 • Accounting
 • Finance
 • Economic Computer Science
 • Biology
 • Physic

Admission Requirement

 • Minimum GPA 2.5
 • TOEFL 79 iBT, IELTS 6.5

*ทุนการศึกษาสำหรับน้องๆที่ผลการเรียนดีกว่า $14,500 - $15,000

**ESL ปรับพิ้นฐานภาษาสำหรับน้องที่ผลทาง
ภาษาไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

 

  Go to top of this page

 

Findlay University, Ohio (Private)

...เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งในปี 1882 ตั้งอยู่ Findlay,
Ohio U.S.A. มีโปรแกรมสำหรับในหปริญญาตรี 60 สาขา
และสูงกว่าปริญญาตรีทั้งหมด 10 สาขา ไม่มีค่าสมัคร
แรกเข้าค่าเทอมไม่แพงทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี

สาขาที่น่าสนใจ

 • Graphic Design
 • Hospitality Management
 • Business Administration
 • Education
 • Environment Safety & Health Management

 

  Go to top of this page

 

Northwest Missouri State University, Missouri (State)

...ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1905 ตั้งอยู่ในรัฐ มิสซูรี เป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐบาลที่รับนักเรียนระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี...

สาขาที่น่าสนใจ

 • Business
 • Computer Science
 • Teacher Education
 • Biological Sciences
 • Agriculture


Northwest International (ระดับปริญญาตรี)

 • เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
 • TOEFL 79, IELT 6.5
 • ค่าเทอมโดยประมาณอยู่ที่ 260,000 บาท/ปี
 • มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เรียนดีจนจบ
  ชั้นปีที่ 4

International Graduate (ระดับสูงกว่าปริญญาตรี)

 • เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป
 • TOEFL 79, IELT 6.5
 • ค่าเทอมโดยประมาณอยู่ที่ 250,000 บาท/ปี
 • สำหรับนักเรียนที่เรียนดีมีทุนการศึกษาให้จน
  จบการศึกษา

**Noerthwest Missouri University เปิดรับสมัคร 3 รอบ ในเดือนกรกฏาคม พฤศจิกายน เมษายน ของปี**

 

  Go to top of this page

 

American National University, Virginia

...America National University ตั้งอยู่ใน Virginia สามารถเลือก
เรียนได้ 2 เมือง คือ Roanake Valley และ Tysons Conner ก่อตั้ง
มายาวนานกว่า 125 ปี ด้วยคุณภาพและประสบการณ์ที่มีมายาวนาน
พร้อมกับการให้ความสำคัญกับเรียนจากนานาชาติทำให้ American National University เป็นที่ยอมรับในการเข้าทำงานจากจากสถาบัน
ขั้นนำในสหรัญอีกด้วย


หลักสูตรที่น่าสนใจ

Diploma Programs

 • Accounting
 • Business Administration
 • Tourism and Hospitality
 • Medical
 • Phamacy
 • Technician

Associate's Degree Programs

 • Business Administration in Accounting
 • Management
 • Tourism and Hospitality Management
 • Information Systems Engineering

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Bachelor's Degree Programs

 • Business Administration in Accounting
 • Management
 • Health Care Management
 • Information Technology

Master's Degree Programs

 • Business Administration


Admission for International Student

 • Application form
 • จบในระดับศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า GPA 2.5 (ถ้าต่ำกว่า 2.5 จะสมัครแบบ Conditional Acceptance)
 • TOEFL 64 หรือ IELTs 4.5
 • GMAT ขั้นต่ำ 500

 

  Go to top of this page

 

Murray State University, Kentucky (State)

...มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเคนตั๊กกี้
(Kentucky) ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับภูมิภาค หลักสูตรทั้ง
ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ถูกจัด
อันดับเป็น America's Best College โดย U.S. News &
World Report...

จุดเด่นของ Murray State University

 • หลักสูตรที่น่าสนใจ Telecommunication,
  System Management
 • MBA ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 • เหมาะสำหรับน้องๆที่อยากเรียนมหาวิทยาลัย
  รัฐบาลที่ผลการเรียน 2.25 ขึ้นไป
 • มีคอร์สเรียนภาษา ESL
  สำหรับน้องที่มีผลภาษาไม่ถึงเกณฑ์

เปิดภาคเรียน

 • กลางเดือนสิงหาคม
 • กลางเดือนมกราคม

 

  Go to top of this page

 

University of North Texas, Dental Texas

...ก่อตั้งในปี 1890 ตั้งอยู่ในเมือง เดนตัน รัฐเท็กซัส
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 36,000 คน
140 ประเทศทั่วโลกประกอบไปด้วย 12 คณะ แบ่งเป็น
97 สาขาในระดับปริญญาตรี 82 สาขาในระดับ
ปริญญาโท และ 35 สาขาในระดับปริญญาเอก เน้นการ
เรียนการสอนและคุณภาพในการศึกษาทำให้มหาวิทยาลัย
ได้รับการรับรองมากมายเช่น AACSB และถูกจัดอันดับ
ให้อยู่ใน Top Ranking โดย U.S. News และ Princeton
Review...

สาขาที่น่าสนใจ

- UnderGraduate Programs

 • College of Arts & Sciences
 • College of Business
 • College of Engineering
 • College of Information
 • College of Communication Arts
 • College of Visual Arts

- Graduate Programs

 • College of Arts & Sciences
 • College of Business
 • College of Engineering
 • College of Education
 • College of Communication Arts
 • College of Visual Arts

Admission Requirement

 • อายุ 17 ปี บริบูรณ์ หรือจบการศึกษาในระดับที่กำหนดทั้งเข้ารับระดับปริญญาตรี
  หรือสูงกว่า
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • TOEFL 79 iBT, IELTs 6.5 หรือคอร์สเรียนภาษา ESL ของมหาวิทยาลัย

 

  Go to top of this page

:: Anglo Phone Education Group หนึ่งในสมาชิกของสมาคม TIECA: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อแองโกลโฟน ::

 

 
TIECA

Bangkok Thailand (Head Office)
Unit B2, Level 14 Paso Tower, 88  Silom Road Bangkok Thailand 10500
Tel: 02-634-4055 Fax: 02-634-4056 . Hotline: 089-4466335
E-mail: info@anglophonegroup.com

Branch Office (Siam Unjiversity Brach) Anglo American
25 Level 2, Petchkasem Road, Banwa,Bangkok 10160
Tel/ Fax : 02- 0694132 Mobile 089-4884256
E-mail: info@anglophonegroup.com

     

 

 
Copyright © 2009 Anglo Phone Group.com. All rights reserved.