HOME ABOUT US PROMOTION ACTIVITY GALLERY Facebook CONTACT US

::  Anglo Phone Special Offer ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 12.00- 14.00 น. :: +++ แองโกลโฟน Tel: 089-4466335 +++ ::

Australia

America
Canada
New Zealand
United Kingdom
Italy
Spain
Switzerland
China
Singapore


Apply
Study&travel
work&travel
work&study
Scholarships
newsletter
exchange rate
  


    Special Offer Australia @ แองโกลโฟน ออสเตรเลีย


Good Study @ Australia

...ELS Universal English College...

..ซิดนีย์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 10 schools worldwide และ
เป็นสถาบันที่ดีที่สุดในเมือง ซิดนีย์ โดยนิตยสาร Ryugaku Journal
ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือของนครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น


"ELS Universal English College" มีความภาคภูมิใจในความเป็นเลิศทางด้านการสอนความเป็นกันเอง
ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
กับคณาจารย์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์การสอน ด้วยความตั้งใจและพร้อม
กระตุ้นให้การเรียนสัมฤทธิ์ผลอย่างสูงสุด ไม่เพียงวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
นั้น หรือ โท คณาจารย์ของเราทุกท่านก็ยังได้รับวูฒิบัตรด้านการสอน
ที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก TESOL (หรือเทียบเท่า Cambridge CELTA) เราเชื่อเป็นอย่างยิ่ง เรื่องการพัฒนา บุคลากร และให้โอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันโดยเห็นได้จาก ระยะเวลาที่อาจารย์
หลายๆ ท่านยังคงทำหน้าที่ด้วยความต่อเนื่องและภาคภูมิใจ มากกว่า
5 ปีขึ้นไป

 • เป็นสถาบันที่มีคุณภาพ เปิดมานานกว่า 20 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาล
 • บุคลากรมีประสบการณ์สูง พร้อมทั้งหลักสูตรที่ทันสมัย ที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทั้งทักษะการสื่อสารและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
 • มีหลักสูตรภาอังกฤษที่หลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน
 • ทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับ China Town การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
 • สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้ง่าย รวมทั้งมีกิจกรรมให้ทำมากมาย
  นอกจากนี้ ยังมี หลักสูตร คอร์สอนุปริญญาตรี ด้านวิชาชีพ ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือน  - 2 ปี ในระดับ
  Certificate- Advanced Diploma มีสาขาให้เลือกดังนี้
 • ELS Universal English College ในซิดนีย์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 10 schools worldwide และ
  เป็นสถาบันที่ดีที่สุด ในเมืองซิดนีย์ โดยนิตยสาร Ryugaku Journal ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือของ
  นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Back To Top

 

...IH Sydney...สถาบันสอนภาษาเอกชนที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านของ
คุณภาพการเรียนการสอนโดยนักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนขนาดเล็ก และอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านการสอน และมีคุณวุฒิสูงในด้าน
การสอนภาษาอังกฤษ รวมถีง English for TESOL

ค่าเรียน General English, EAP, Cambridge, and IELTS

- Intensive Course(25 hours Monday – Friday) $285/week
->
 โปรโมขั่น $245/สัปดา
ห์

- Semi-Intensive Course(20 hours Monday – Thursday) $250/week
-> โปรโมขั่น $205/สัปดาห์

 

 

Back To Top

 

...Navitas English...

สถาบันการศึกษาใหญ่ระดับ 5ดาว
ที่มีสาขาอยู่ทั่วออสเตรเลีย แคมปัสและคอร์ส ผู้ที่จบหลักสูตร
สามารถเข้าเรียน ต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ ออสเตรเลีย ได้โดยสามารถเลืือกเรียนหลากหลายเมือง
Sydney,Brisbane, Cairns, Darwin และ Perth

หลักสูตร

- Power English 
- Intensive Academic English
- General English
- Cambridge PET (Computer-Based exam)
- Cambridge FCE (Paper-Based exam)
- IELTS Exam Preparation
- Business English + BEC (Computer-Based exam)
- English for Teaching Children
- English for Teaching Teenagers
- English for TESOL + TKT
- Certificate IV in TESOL
- English for Work

- Academic English

 

จุดเด่นของสถาบัน

  • ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการสอนมากว่า 20 ปี และถือว่า
  เป็นสถาบันภาษาที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
  ออสเตรเลีย

  • บุคลากรคุณภาพและสื่อการเรียนการสอนที่ภายใน
  ห้องเรียนจะมีการสือสารกันระหว่างครูตัวนักเรียนและ
  เพื่อนๆผ่านการทำงานแบบเป็นกลุ่มและ การแสดง
  ความคิดในกลุ่ม ในหัวข้อเรื่องต่างๆ

  • นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะและเพิ่มความมั่นใจในการ
  ใช้ภาษาอักฤษ ในสถานะการทั่วๆไป

  • ทางสถาบันมีการจัดหนังสือให้นักเรียนจนครบหลักสูตร
  โดยจะเป็นแบบเฉพาะ ระดับภาษาของนักเรียนแต่ละคน
  เกณฑ์การจัดระดับขึ้นอยู่กับระดับของทักษะทางด้านการ
  ใช้ภาษาโดยจะมีการทดสอบและ สัมภาษณ์

  • มีบริการรับนักศึกษาที่สนามบินและจัดหาที่พักหรือ
  Home stayกับครอบครัวชาวออสเตรเลียให้

  • มีบริการแนะแนวให้คำปรึกษา ทั้งในด้านการเรียน
  การทำงาน หรือเรื่องความเป็นอยู่ในออสเตรเลีย

  • มีการจัดกิจกรรมกลุ่มนอกเหนือจากการเรียนภาษาปกติ
  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ ฝึกการใช้ภาษา จาก

  ประสบการณ์จริง
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศ LTM Star Chain School Award
  ปี 2551

  • มีหลายวิทยาเขตให้เลือกเรียน ไม่ว่าจะเป็น Bondi,
  Manly, Sydney,Brisbane, Cairns, Perth, Darwin,

  Melbourne และยังมีวิทยาเขตที่ Singapore อีกด้วย


ACN Darwin MC Curtin

Back To Top

 

...English for TESOL...

..หลักสูตร ATTC English for TESOL เป็นหลักสูตรสำหรับคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษแต่สนใจในการเป็น
ครูสอนภาษาในประเทศของตนเอง หลักสูตรประกอบด้วยบทเรียนหลักๆ
2 บท บทละ 5 สัปดาห์ สามารถเรียนด้วยกันหรือแยกกันก็ได้คือ –TESOL
language module and TESOL Skills Module

English for Teaching Children

หลักสูตร ATTC English for Teaching Children รวบรวมวิธีการสอนเบื้องต้นและทักษะภาษาสำหรับสอนเด็กนักเรียนเล็กๆ การฝึกสอนเป็นกุญแจสำคัญของหลักสูตรและนักเรียนจะต้องทำการสอน
ในบทเรียนการสังเกตและการตอบรับจากเพื่อนร่วมชั้น

ACL

English for Teaching Teenagers

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่สำคัญต่อทักษะและภาษาที่จะใช้ในการสอนนักเรียนวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรที่ใช้การได้จริงจะพัฒนาทักษะภาษาของผู้ที่จะทำการสอน และทำให้ได้มีโอกาสฝึกสอน วางแผนการสอน
การมอบหมายงาน และการประเมินผลงาน

 

Back To Top

 

เรียนภาษา& ปริญญา @ สถาบันของรัฐบาล
หลักสูตรเด่น!! TAFE สถาบันเด่นของรัฐบาลประจำรัฐ
Sydney, Melbourne, Gold Coast, Brisbane, Canberra, Tasmania
Aus map
TAFE NSW Sydney
Canberra Insitute of Technology Canberra
Gold Coast TAFE Gold Coast
Southbank TAFE (Brisbane)
Holmesglen Institute Melbourne
Box Hill Institute Melbourne
Tasmanian Polytecnic Tasmania

 

Back To Top

 

Australian High School 300 โรงเรียนมัธยมของรัฐบาล
เรียนกับเด็กออสซี่ แบบประหยัด
กับโรงเรียนใหญ่ที่สุดของภาครัฐ

 

 • นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
 • เข้าเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ออสเตรเลีย
 • เลือกเรียนในกว่า 300 โรงเรียนทั่วรัฐ New South Wales
 • คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็นเทอม
 • เทอมละ 6,410 เหรียญ(180,000 บาท ขึ้นไป)

ติดต่อพี่ๆ แองโกลโฟน มีคอร์สภาษาและหลักสูตรต่างๆ อีกมากมายกับสถาบันชั้นนำ
ตรงความต้องการหรือราคาที่ตรงกับใจน้องๆทุกคน ...  

 

Back To Top

 

University of Ballarat at IIBIT Sydney Centre, CRICOS Code: 01266k

..รับนักเรียนที่จบที่ต้องการเรียนและ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านบัญชี และคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น ศึกษาต่อปริญญาโท
ทางด้านธุรกิจได้ (MBA) โดยเรียน Graduate Certificate of Business
ก่อน ซึ่งใช้เวลาทั้งหมดแค่สองปี ในนครซิดนีย์มีหลักสูตรดังนี้:

 • ปริญญาตรีทางด้านบริหาร
 • ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาโททางด้านคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาโททางด้านธุรกิจ
 • ปริญญาโททางด้านบัญชี
วันเปิดเรียน : มีนาคม, กรกฎาคม และพฤศจิกายน

Back To Top

 

...CanterburyLanguage School
@ University of Southern Queensland, Sydney...

เรียนป.โท กับ เรา พร้อมได้วีซ่าทำงานอีก 1.5-2ปี
เมื่อเรียนจบแล้ว


Master of IT/IS มัดจำเพียง 2,180 AUD ค่าเรียน
ปีละ 13,800 AUD
MBA มัดจำเพียง 2,440 AUD ค่าเรียน ปีละ 14,640
AUD (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
Master of Professional Accounting  มัดจำเพียง 2,440
AUD ค่าเรียน ปีละ 14,640 AUD

ค่าเรียนภาษาเพียง 190 AUD per week
สามารถสอบภาษากับทางมหาลัยโดยตรงได้ ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ IELTS


University of Southern Queensland – Sydney Education Centre Provider Code: 02225M

Canterbury Business College, Sydney Provider Code: 01899K
Canterbury Technical Institute, Brisbane Provider Code: 02938M
Canterbury Language Academy, Sydney Provider Code: 02534J


Back To Top

 

MEGT Institute (Sydney)

หลักสูตรเด่น: Business, Management, Marketing, Hospitality, Children’s Service(Early Childhood Education and Care)

เรียนภาษา + Direct Entry เข้า CQ University


MEGT Institute

นำเสนอหลักสูตรการเรียนและฝึกทักษะในสาขาอาชีพที่มีความ
เป็นเฉพาะทาง ตั้งแต่ด้านธุรกิจ การค้าการท่องเที่ยว การดูแล
เด็กเล็ก หลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอน ที่นี่ จะเน้นคุณภาพของ
การศึกษา ซึ่งผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติ เพื่อการนำไปใช้งานจริง นักเรียนที่จบหลักสูตร จาก MEGT เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำในออสเตรเลีย
และหลายๆหลักสูตรเป็นที่ยอมรับ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับ ปริญญาในหลายๆมหาวิทยาลัยทั่วออสเตรเลีย

จุดเด่นของสถาบัน

-มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรด้านวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับในตลาด
แรงงานของออสเตรเลีย
- ความหลากหลายของหลักสูตรวิชาชีพ
- มีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เช่น Central
Queensland University,Australian Catholic University
สามารถเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้นได้
- ได้รับรางวัลมากมายจากหลายสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ

 

Back To Top

 

  ABILITY Education ( Sydney- Melbourne)
...Ability สถาบันการสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ ให้กับ นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษา ประจำชาติให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่น เป็นกันเองและผ่อนคลาย คลาย
มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนตามความต้องการของนักศึกษา Ability Education ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เชื่อถือได้ General English Course ที่ Ability จะช่วยนักเรียน
ในการฝึกฝนทั้ง 4ได้แก่ พูด, ฟัง, อ่าน และ เขียน โดยเน้น คำศัพท์
การออกเสียง และ ไวยากรณ์ ที่ Ability จะเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษ
ประจำวันให้นักเรียนใช้ เช่น ขณะทำงาน ,ขณะซื้อของ, ขณะเที่ยว
และที่ Ability จะยังสอนการทำกริยาท่าทางการวางตัวและการ
แสดงออก ที่ใช้ส่วนใหญ่ในวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษสือสาร

 

Back To Top

 

Kaplan วิทยาเขต Brisbane. Melbourne, Sydney, Adelaide
..สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการสอนมายาวนาน พร้อมกับรางวัล
การันตีคุณภาพหลักสูตรการศึกษา นอกจากหลักสูตรภาอังกฤษแล้ว
ยังมีหลักสูตรอื่น ๆ อีกตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับปริญญาตรี
ซึ่งได้รับการยอมรับจาก มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย

 

Back To TopSydney Design& Multimedia School
Victory College of Design

Victory College of Design เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
game design, graphic design, web design, multimedia,
และ 2D & 3D animation ตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัยและในเมืองซิดนี่
และไม่ห่างจากสถานีรถไฟ Central Station สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้องทดลองคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยและ ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ที่update ตลอดเวลา ทางสถาบันมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นหนึ่ง
ในสถาบันด้านการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ
ออสเตรเลีย โดยการเป็นสถาบันอาชีวะที่มีมาตรฐานที่ดีและหลักสูตรของ
สถาบันที่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ จึงทำให้ Victory College of Design เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือ

จุดเด่นของสถาบัน
•หลักสูตรทางด้าน Multimedia และ Animation ที่โดดเด่น เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นเที่ยบเท่ากับการเรียนในระดับปริญญา
•ที่ตั้งของสถาบันสะดวกในการเดินทางโดยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Central Station
•นักเรียนมีความชำนาญ และประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับชาติ ตัวอย่างเช่น ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการแข่งขันโครงการ
IP Australia “The Hard Sell”
•การเรียนการสอนที่นี่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นการปฏิบัติงานได้จริง

หลักสูตรน่าสนใจของ
Screen and Media (Animation) นักเรียนจะได้รับประสบการณ์
ในการเรียนที่เข้มข้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้เรียนรู้
ขบวนการผลิตและเทคนิคในการสร้างสรรค์งาน Animation
รวมไปถึงการได้เรียนรู้กับ Software ที่จำเป็นในการสร้างสรรค์
ผลงาน และได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในด้าน 3D
animation อีกด้วย สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้คือ การ
สร้างงานด้าน 3D animation, 3D modeling, 3D artistry, 3D game
artistry และ Digital effects.Printing and Graphic Arts (Multimedia) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้คือการเตรียมความรู้ให้นักเรียนได้มี
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบสิ่งพิมพ์ และหลักสูตรนี้ยัง
ถูกออกแบบ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อให้นักเรียนที่จบ ไปมีความรู้และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ
ในด้าน Multimedia และ Digital media เช่น Graphic designers,
Production manager และ Animator

 

Back To Top


ACADAMY OF INFORMATION TECHNOLOGY

AIT (Academy of Information Technology) ก่อตั้ง
ตั้งแต่ปี 1999 ในนครซิดนี่ที่สวยงาม ทางสภาบันมีนักเรียนมาก
มายทั้งจากนักเรียนท้องถิ่นเองและ อเมริกาเหนือและใต้ เอเชีย
และจากยุโรป ด้วยหลักสูตรมากมายตั้งอต่ระดับ อาชีวะศึกษา
ไปจนถึงระดับปริญญา ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนใหญ่ของออสเตรเลีย AIT มีหลักสูตรที่เตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนเพื่อที่จะไปประกอบวิชาชีพทางด้าน 2D-3D
Animation, Game Development, Digital Media,Graphic
Design, Interactive Website Design, Software Development
และ Online Businessหลักสุตรเหล่านี้ได้ถูกออกแบบให้ทันสมัยและ
ตรงกับตลาดแรงงาน และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์
ประกอบกับสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติการเสมือนทำงานจริง

AIT ยังเป็นสถาบันแรกของออสเตรเลียที่มีอุปกรณ์การเรียนด้าน
Motion Capture และยังมีอุปกรณ์การเรียนการสอน ทางด้าน
multimedia, 3D software ที่ทันสมัยให้นักเรียนได้ใช้อีกด้วย AIT
ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของออสเตรเลีย เช่น
University of Sydney, UNSW และ University of Wollongong
เพื่อตอบรับนักเรียนจาก AIT ที่มีผลการเรียนดีเข้าเรียนต่อในสถาบัน
ทั้งสามแห่ง

จุดเด่นของ AIT
•สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ภายใน 2 ปี
•หลักสูตรเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
•เป็นสถาบันเอกชนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาบออสเตรเลีย
•มีนักเรียนชาวออสซี่ให้ความสนใจเรียนที่นี่จำนวนมาก
•หลักสูตรเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย
และสามารถเข้าเรียนต่อในระดับสูงได้ ไม่ว่าจะเป็น University of Sydney, UNSW และ University of Wollongong
•อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

หลักสูตรเด่น: Interactive Media, Game Development, Interactive Digital Media, Software Development,
Multimedia, IT, and Business

 

Back To Top

 

Melbourne
Academia Dip. & Adv. Dip. --> CQUni (No IELTS) !!!
  ...Academia International เป็นสถาบันที่มีความเป็นสากลด้วยนักเรียนต่างชาติที่มีความหลากหลายกว่า 50ประเทศ
  รวมถึงนักเรียนท้องถิ่นชาวออสซี่อีกด้วย ทางสถาบันมีความหลากหลายในเรื่องหลักสูตร ตั้งแต่หลักสูตรเรียนภาษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงหลักสูตรการประกอบวิชาชีพต่างๆที่น่า
  สนใจเช่น หลักสูตรการทำอาหาร ทำขนมอบ บริหารจัดการร้านเสริมสวย เทคโนโลยี
  สารสนเทศ ธุรกิจ การตลาด และ การจัดการ ที่ตั้งของสถาบันตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ
  ของนครเมลเบิร์น เป็นศูนย์รวมของแหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงมากมาย นครเมลเบิร์นยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนครแห่งศิลปะ แฟชั่น และเป็นเมืองที่ติดอันดับโลกในด้าน
  ความน่าอยู่ของเมืองอีกด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ Academia International นักเรียน
  Business/ Commerce and IT จะได้เรียนในห้องเรียนที่สงเสริมการเรียน และเพรียบพร้อม
  ไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการเข้าถึงระบบอินเตอร์เนททั้งอยุ่ใน
  ห้องเรียนและนอกห้องเรียน...

จุดเด่นของ Academia International
  •นักเรียนสามารถเรียนและทำงานได้ โดยหลักสูตร
  อนุปริญญาอนุญาตให้เรียนเพียงแค่ 3 วันต่อสัปดาห์
  •หลักสูตรการเรียนที่นี่เป็นที่ยอมรับในหลากหลายหน่วย
  งานในออสเตรเลียเช่น 2007 Culinary Pro Am Finalists
  •ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆในรัฐวิคตอเรีย
  •มี Direct Entry Diploma to Degree Pathways กับหลากหลาย
  มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  •นักเรียนที่หลากหลายเชื้อชาติจากกว่า 60 ประเทศ รวมทั้ง
  นักเรียนท้องถิ่นชาวออสเตรเลียอีกด้วย

หลักสูตรเด่นของสถาบัน

  •English for Academic Purposes (EAP)
  •Accounting
  •Business, Marketing, Management
  •Information Technology
  •Hairdressing and Beauty Therapy
  •Food Processing
  •Hospitality (Commercial Cookery, Patisserie)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย Academia International

Course Name
Duration Materials Fee Total Tuition Fee Term Fee
English 
English for General Purposes, EAP (5-20 weeks) 2-60 weeks $10/week   $218
Accounting
Diploma of Accounting 1.5 year $600 $12,000 2000x 6
Business/ Marketing/ Management
Diploma of Business, Marketing, Management 1 year $600 $7,000 1750x 4
Information Technology
Advanced Diploma of Screen and Media 2 years $600 $18,000 2250x 8
Hairdressing and Beauty Therapy
Diploma of Beauty Therapy 15 months $553 $12,500 2500x 5
Hospitalty, Commercial cookery & Patisserie
Diploma of Hospitality (Commercial Cookery, Patisserie) 2 years $990 $22,000 2750x 8

 

Back To Top

 


Cambridge International College
Melbourne, Perth, Adelaide

...ถูกตกแต่งอย่างทันสมัย มีห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพ และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง ให้นักเรียนได้ใช้อีกด้วย เช่น Free Wi-Fi ทางสถาบันยังได้
จัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึง วัฒนธรรม
ที่สวยงามของ Australia และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอีกด้วย คณาจารย์และพนักงานที่
มีคุณภาพทุกท่านยังพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ แก่นักเรียน
ตลอดเวลา ให้นักเรียนได้รู้สึกถึงความอบอุ่นเสมือนเป็นหนึ่งใน
ครอบครัว CIC

จุดเด่นของ CIC


•ห้องเรียนทันสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
•บรรยากาศห้องเรียนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง
•เปิดสอนหลายหลักสูตร และแต่ละหลักสูตรมีคุณภาพสามารถ
นำไปใช้กับ การทำงานได้จริง
•เน้นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง และมีกิจกรรมนอกชั้น
เรียนมากมาย
•มีห้องคอมพิวเตอร์ฟรีอินเตอร์เน็ตไว้บริการนักเรียน
•นักเรียนไทยน้อยจึงเหมาะสำหรับการพัฒนาภาษาอย่างแท้จริง
•มี Pathway กับมหาลัยชื่อดัง เช่น Swinburne University of
Technology & Victoria University
•จำกัดนักเรียนแต่ละห้องเพื่อให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
•มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความเป็นกันเองไว้คอยดูแลนักเรียนในเรื่องต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น การหาหอพัก ปัญหาเรืองการเรียน การหางาน part-time
เป็นต้น
•อาจารย์ผู้สอนเปี่ยมด้วยคุณวุฒิและมีประสบการณ์การสอนนักเรียน
ต่างชาติมากมาย

หลักสูตรเด่น: English Programs, Certificate III in Automotive Mechanical Technology, Aged Care Commercial Cookery, Certificate IV in TESOL, Diploma of Business, Management,
Hospitality, Interactive Digital Media, Bachelor of Business (Accounting, Management, Marketing)

 

Back To Top

 

Menzies
..เป็นสถาบันที่มีความเป็นสากลด้วยนักเรียนต่างชาติที่มีความหลากหลาย
กว่า 30 ประเทศ ทางสถาบันมีความหลากหลายในเรื่องหลักสูตร ตั้งแต่
หลักสูตรเรียนภาษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงหลักสูตรการประกอบวิชาชีพต่างๆ
ที่น่าสนใจ ที่ตั้งของสถาบันตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของนครเมลเบิร์น เป็นศูนย์รวมของ แหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิง
มากมาย นครเมลเบิร์นยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนครแห่งศิลปะ แฟชั่น และเป็นเมืองที่ติดอันดับโลก ในด้านความน่าอยู่ของเมืองอีกด้วย

จุดเด่นของสถาบัน

- สภาพแวดล้อมของสถาบันที่น่าอยู่ส่งเสริมการเรียน
- อยู่ในเมือง Melbourne ที่เป้นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของโลก
- มี University pathway และ Direct entry ให้นักเรียนได้เลือกอีกด้วย


- มีหลักสูตรทักษะวิชาชีพเฉพาะทางที่โดดเด่น Retail
Banking, Automotive Technology, Management
และ Dental Technology

 

 

Back To Top

 

Perth
Australian College of Applied Education (ACAE)
Australian College of Applied Education (ACAE) เป็นสถาบันด้านวิชาชีพ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองเพิร์ธ
และประกอบไปด้วยสถาบันในเคลือข่ายดังนี้ ASLS: Australian
School of Language Studies, ASTHM: Australian School of Tourism
& Hotel Management, ASBT: Australians School of Business &
Management, ASCA: Australian School of Culinary Arts และ ASM Australian School of Management โดยแต่ละสถาบันจะมีความ
เชี่ยวชาญในการสอนในหลักสูตรเฉพาะทางนั้นๆ

จุดเด่นของสถาบัน

•มีสถาบันในเครือที่เป็นสถาบันการเรียนการสอนเฉพาะทาง
และมีความชำนาญในการสอนในสาขานั้นๆ มานานกว่า 21 ปี
•สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองสะดวกแก่การเดินทาง
•มีฝึกงานแบบมีรายได้ระหว่างเรียน
•มีหลักสูตรอนุปริญญาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี
•ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีไม่สูงเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นๆ

About Perth, Western Australia
เพิร์ธ เป็นเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก ซึ่งป็นเมือง
น่าอยู่แห่งหนึ่งของโลกสภาพอากาศที่ดีเยี่ยม ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ
Swan และมหาสมุทรอินเดีย จึงทำให้เพิร์ธเป็นเมืองที่มีกิจกรรม
ต่างๆมากมาย อุตสาหกรรมเมืองแร่ที่เป็นรากฐานเก่าแก่ของเมือง
และที่ตั้งที่ใกล้เอเชียทำให้เพิร์ธเป็นเมืองที่มีความหลาย และมีสีสัน
เป็นอีกจุดมุ่งหมายหนึ่งในการเดินทางเพื่อมาท่องเที่ยวและศึกษาต่อ

 

 

Back To Top


 
 

Bangkok Office: Anglo American (Opposit Siam University)
25 Level 2, Petchkasem Road, Bangwa, Bangkok 10160
Tel/ Fax : 02-0694132 Mobile: 089-4466335, 089-4884256
E-mail: info@anglophonegroup.com

Nonthaburi Office: Anglo Phone Education
89/392 Soi25/1, Saothonghin, Bangyai, Nonthaburi 11140
Mobile: 089-4414420
E-mail: info@anglophonegroup.com

     

 

 
Copyright © 2009 Anglo Phone Group.com. All rights reserved.